RadioFreeLaoSeriNo159 ຖ້າບໍ່ຢຸດຕິແຜນລົງທືນຈີນ

RadioFreeLaoSeriNo159 ຖ້າບໍ່ຢຸດຕິແຜນລົງທືນຈີນ, ອີກ24ເດືອນຕົກເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ຖ້າບໍ່ຢຸດຕິແຜນລົງທືນຈີນ, ອີກ24ເດືອນຕົກເປັນເມືອງຂື້ນຂອງຈີນ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

16

10 2016

RadioFreeLaoSeriNo158 ສ.ປ.ປ.ລາວເປັນຣັດທີ່ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ

ສ.ປ.ປ.ລາວເປັນຣັດທີ່ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

17

09 2016

RadioFreeLaoSeriNo157 ສາກົນບີບຮັດພັກຣັດ ໃຫ້ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

ສາກົນບີບຮັດພັກຣັດ ໃຫ້ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

14

08 2016

RadioFreeLaoSeriNo156 ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

07

07 2016