RadioFreeLaoSeriNo156 ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

07

07 2016

RadioFreeLaoSeriNo155 ແຈ້ງການດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

18

06 2016

RadioFreeLaoSeriNo154 ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ

ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາກທ້ອງແລະເງີນເດືອນ ຂອງພະນັກງານທະຫານຕຳລວດໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

02

06 2016

RadioFreeLaoSpeechNo389 ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

ຖແລການ:ສັນລະເສີນ ຄນະບໍຣິຫານ ຊຸດໃໝ່.

Seripasathipatai Lao no. 389(view PDF online)

Download Newsletter no. 389(PDF)

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

27

04 2016