RadioFreeLaoSeriNo158 ສ.ປ.ປ.ລາວເປັນຣັດທີ່ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ສ.ປ.ປ.ລາວເປັນຣັດທີ່ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

17

09 2016

RadioFreeLaoSeriNo157 ສາກົນບີບຮັດພັກຣັດ ໃຫ້ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

ສາກົນບີບຮັດພັກຣັດ ໃຫ້ປົກຄອງກັນດ້ວຍກົດໝາຍ.

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

14

08 2016

RadioFreeLaoSeriNo156 ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

ສນັບສນຸນນາຍົກ ທອງລຸນ-ສີ​ສຸ​ລິດ ສ້າງຄວາມປ່ອງດອງຊາດ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

07

07 2016

RadioFreeLaoSeriNo155 ແຈ້ງການດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

ແຈ້ງການດ່ວນ : ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ185 ແລະ ສະມາຊີກ ເຄຶອຂ່າຍ ໜ່ວຍຂ່າວລຳໂຂງ

Youtube
Click ທາງເຂົ້າ Youtube

18

06 2016