RadioFreeLao 184 ວຽດນາມ ປີບ ພັກຣັດ ປອງດອງຊາດດ່ວນ!

Click ເຂົ້າ ການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Vote

 

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ

ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.

ກຣິກ ເຂົ້າເບີ່ງຈຳນວນ: ຜົນການສຳຫຼວດ ທາງດ້ານການເມືອງລາວ.Results: Lao Political Survey Vote

ວຽດນາມ ປີບ ພັກຣັດ ປອງດອງຊາດດ່ວນ! .

ວຽດນາມ ປີບ ພັກຣັດ ປອງດອງຊາດດ່ວນ!

12

10 2018

RadioFreeLao 183 ຈີນ ແມ່ນສັຕຣູ ອັນຕຣາຍຮ້າຍກາດ!

ຈີນ ແມ່ນສັຕຣູ ອັນຕຣາຍຮ້າຍກາດ!.

ຈີນ ແມ່ນສັຕຣູ ອັນຕຣາຍຮ້າຍກາດ!

20

09 2018

RadioFreeLao 182 ພັກຣັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັນ ກັບພວກເຮົາ ແກ້ວິກິດການຊາດ

ພັກຣັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັນ ກັບພວກເຮົາ ແກ້ວິກິດການຊາດ.

ພັກຣັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັນ ກັບພວກເຮົາ ແກ້ວິກິດການຊາດ

06

09 2018

RadioFreeLao Notice 01 ແຈ້ງການດ່ວນ.

RadioFreeLao Notice 01 ແຈ້ງການດ່ວນ.

ແຈ້ງການດ່ວນ.

ແຈ້ງການດ່ວນ1(PDF)(view PDF online)

Download ແຈ້ງການດ່ວນ1(PDF)

ເຖິງ: ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ສປປລາວ, ຕາງຫນ້າຣັຖບານ.
ເຣື້ອງ: ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ໃນຄນະຣັຖບານ, ລັກຂາຍແຮ່ທາດ ໃຫ້ ຈີນ.

15

08 2018