RadioFreeLaoSeri No:112

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 15 ພຶສພາ 2013.Radio112 ການຕໍ່ສູ້ແບບສັນຕິວິທີຂອງພວກເຮົາຮອດບັ້ນໄຊຊະນະ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

RadioFreeLao No:10 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

15

05 2013

Comments are closed.