Contact Us


Seripasathipatai P.O.Box 189486
Sacramento, CA 95818
U.S.A.
ຕຣຽມຕ້ອນຮັບສັກກະຣາດໃໝ່ເສຣີປະຊາທິປະໄຕ
ຂໍເຊີນທ່ານ ໂທຟຣີ TollFree ສາຍຕຣົງ ເຖີງ ພັກເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວໄດ້24ຊົ່ວໂມງ
ເພື່ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນການທ້ອນໂຮມຊາດໂດຍແນວທາງສັນຕິວິທີ
ຈາກ Thailand Toll Free : 001-800-852-8393
*ໂທຈາກໄທຍ: 0011 916 612 8739
*ໂທຈາກລາວ: 001 916 612 8739
FaceBook : https://bit.ly/LaoLiberalDemocraticParty

Write to Lao Liberal Democratic : seripasalaos @gmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ
ສະບາຍດີ, ທ່ານ ພ່ີນ້ອງລາວ
ເຊີນຕິດຕໍ່ ຫາພວກເຮົາ ເພື່ອຊາບລາຍລະອຽດໃນການສມັກເປັນ ກັມມະການ ເລືອກຕັ້ງ
ແຈ້ງການເຖີງສະມາຊີກ ໝູ່ ຄນະ ເພື່ອນ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ທີ່ເຄີຍໄດ້ ຮວ່ມ ງານ ຂອງພັກ ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ
ໃຫ້ຊາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ສົ່ງຂ່າວ ເຖີງທົ່ວທູກຄົນໃຫ້ ເຂົ້າສະເໜີລາຍງານ ວ່າຕຽມພ້ອມແລ້ວຈະສືບຕໍ່ ສ້າງຜົນງານໃນການເຕົ້າໂຮມຊາດ ຊື່ງຈະມີເຫດການສຳຄັນເກີດຂື້ນ ໃນເວລາ ໃກ້ໆ ນີ້.

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

Comments are closed.