RadioFreeLaoSeri No:113. ຕອບຄຳຖາມ ຈາກ facebook “ເຮົາຈຳເປັນບໍ່ຕ້ອງໂຈມຕີຣັຖບາລ?”

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2013.Radio113 ຕອບຄຳຖາມ ຈາກ facebook “ເຮົາຈຳເປັນບໍ່ຕ້ອງໂຈມຕີຣັຖບາລ?”

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

RadioFreeLao No:11 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

07

06 2013

Comments are closed.