RadioFreeLaoSeri No:117 ປທປ ທ່ານຈູມມະລີ ຖ້າເວົ້າໂດຽເຈຕະນາ, ຕ້ອງກາຽເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາທາງການເມືອງ

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 01 ກັນຍາ 2013.Radio117 ປທປ ທ່ານຈູມມະລີ ຖ້າເວົ້າໂດຽເຈຕະນາ, ຕ້ອງກາຽເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາທາງການເມືອງ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube
ພະນະທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ: ນັບຖືສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການເລືອກລະບອບການເມືອງ

RadioFreeLao No:12 of the young Laotians

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

Write to Lao Liberal Democratic : seripasa @hotmail .com
ຂຽນເຖິງ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕລາວ

Your Name: *
E-mail Address: *
Message: *
* Required

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

01

09 2013

Comments are closed.