RadioFreeLaoSeri No124 ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາປະກອບສ່ວນ

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 31 ມົກກະຣາ 2014.
ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາປະກອບສ່ວນ
ໃນການເຕົ້າໂຮມແບບສັນຕິວິທີຢ່າງກວາງຂວາງ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

31

01 2014

Comments are closed.