RadioFreeLaoSeri No125 ເສັ້ນທາງສຸດທ້າຽ ເພື່ອການທ້ອນໂຮມລາວ

 

 

ທີ່ນີ້ສະຖານີ online

ເສຣີປະຊາທິປະໃຕລາວ

ຫ້ອງຖແລງຂ່າວ

*ອອກອາກາດ ວັນທີ 27 ມິນາ 2014.

ເສັ້ນທາງສຸດທ້າຽ ເພື່ອການທ້ອນໂຮມລາວ

Click ທາງເຂົ້າ Youtube

ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນການທ້ອນໂຮມຊາດໂດຍແນວທາງສັນຕິວິທີ

ຈາກ Thailand Toll Free : 001-800-852-8393

ຈາກ France Toll Free: 0805-089468

ຈາກ Australia Toll Free: 1-800-987-617

ຈາກ USA& CANADA Toll Free: 1-888-218-4061

About The Author

seripasathipatailao

Other posts by

Author his web site

27

02 2014

Comments are closed.